Wanneer is er sprake van een arbeidsgeschil?

En waarom is het zo lastig om hiervoor een oplossing te vinden?

Wanneer is er sprake van een arbeidsgeschil?

Van een arbeidsgeschil (ook wel: arbeidsconflict) is sprake als een werkgever en werknemer met elkaar botsen en het niet meer met elkaar eens kunnen worden over bepaalde onderdelen van de arbeidsrelatie. Er bestaan of ontstaan voortdurend tegenstellingen/ discussies over bijvoorbeeld het functioneren, de hoogte van het salaris, etc. en het vinden van een oplossing lijkt lastig.

Waarom zijn er voortdurend tegenstellingen?

Er zijn voortdurend tegenstellingen, omdat er vaak een dieper, onderliggend probleem speelt dat ten grondslag ligt aan al die tegenstellingen en discussies.

Volgens het Arboportaal van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een werknemer behoefte aan een positief werkklimaat. Het zorgt ervoor dat een werknemer gemotiveerd en bevlogen is en dat hij/zij minder stress ervaart. Het werkklimaat dat door de ene werknemer als prettig wordt ervaren, wordt echter door de andere werknemer juist als (zeer) onprettig ervaren. De kans is dus groot dat er (in de ogen van de werknemer) niet wordt voldaan aan een basisbehoefte. Welke basisbehoeften hebben we het dan over?

Er zijn volgens het Arboportaal vier basisbehoeften die bijdragen aan een prettig werkklimaat.

Werknemers vinden het in elk geval prettig als ze:

1.) ergens bij horen;

Saamhorigheid wordt erg belangrijk geacht. Werknemers willen onderdeel zijn van een organisatie/team waarin ze fijn kunnen samenwerken met hun leidinggevende en collega’s. Ze willen kunnen werken en bijdragen aan gezamenlijke doelen die de organisatie heeft gesteld.

2.) zich competent voelen;

Werknemers willen vanuit hun talent kunnen werken aan uitdagende, realistische doelen die motiverend werken. Daarnaast willen ze de mogelijkheid hebben om zich te ontwikkelen en erkenning en waardering ontvangen voor wat ze hebben gedaan (feedback).

3.) autonoom zijn;

Werknemers willen een zekere invloed kunnen uitoefenen op hun werk en hoe ze hun taken kunnen uitvoeren. Het betrekken van werknemers bij besluitvorming en de ruimte die werknemers krijgen voor eigen initiatief dragen ook bij aan autonomie.

4.) van toegevoegde waarde zijn;

Voor werknemers moet het duidelijk zijn aan welke doelen wordt gewerkt, hoe ze daar aan kunnen bijdragen en wat de toegevoegde waarde is van de organisatie voor klanten of de maatschappij.

 

De kans is groot dat als een werknemer zich ontevreden voelt en constant een discussie aangaat over onderdelen van de arbeidsrelatie, dat het dan ook schort aan één van voornoemde basisbehoeften en er dus voortdurend tegenstellingen / discussies ontstaan.

Is er een weg terug en is het mogelijk om de arbeidsrelatie voort te zetten als er sprake is van voortdurende tegenstellingen?

Alleen als er in vertrouwen een goed gesprek kan plaatsvinden tussen de werkgever en de werknemer waarin zij beide het een en ander kunnen toelichten, ophelderen over wat hen dwars zit en er een tevreden uitkomst is als basis voor de toekomst, dan is er een weg terug en kan de arbeidsrelatie worden voortgezet. Een dergelijk gesprek kan ook plaatsvinden onder begeleiding van een derde partij. Soms is het namelijk veel makkelijker voor een werknemer om aan te geven tegen een neutraal persoon waar het probleem precies ligt en kan de arbeidsrelatie worden voortgezet.

Zijn er teveel tegenstellingen en is er een gebrek aan vertrouwen, dan is het begin van het einde van de arbeidsrelatie ingezet. De arbeidsrelatie is verstoord. Het uitzitten van de arbeidsovereenkomst is dan eigenlijk voor niemand echt goed, omdat er een onwerkbare situatie is ontstaan, die effect kan hebben op het werk, een team en de hele bedrijfsvoering. Het laatste wat je wilt als werkgever, is dat de klanten hier iets van meekrijgen.

Als je er niet uitkomt in een goed gesprek,
hoe kun je dan overeenstemming bereiken over de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd?

 Werknemers en werkgevers hebben geen gezamenlijk doel bij het oplossen van een arbeidsgeschil of het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Dit komt omdat het meestal om geld gaat. Het kost de werkgever geld en de werknemer gaat een (financieel) onzekere toekomst tegemoet. Dit gaat gepaard met een hoop angst van de werknemer over de toekomstsituatie en een hoop irritatie van de werkgever, want: “als je niet tevreden bent, dan ga je toch maar weg?”. Werkgever en werknemer hebben elk een eigen manier van reageren en gaan anders om met verlies/tegenslag.

Toch is het mogelijk om – naast uit te zoeken hoe het juridisch zit – ook inzicht te verkrijgen in emoties/frustraties die spelen, waardoor de angel uit de situatie kan worden gehaald. Beide partijen kunnen vervolgens betere beslissingen nemen. Niet alleen ten aanzien van het geschil, maar ook ten aanzien van hun toekomst. Het arbeidsgeschil kan snel en efficiënt worden opgelost.

Een positieve afronding van het arbeidsgeschil of het ontslag is voor beide partijen van belang. Er zijn geen verwijten meer over en weer en er is geen negatieve (persoonlijke) nasmaak en mogelijk een positieve referentie voor de toekomst.

De werkgever staat nog steeds te boek als een goede werkgever en durft nog steeds personeel aan te nemen. De werknemer kan met zelfvertrouwen op zoek naar een nieuwe baan bij een organisatie die wel bij hem/haar past. Beide partijen zullen niet zo snel in dezelfde positie terechtkomen in de toekomst, omdat ze van deze situatie hebben geleerd.

 

Werkgever
Werknemer
Wij hebben besloten om je te ontslaan
Mijn ontslag is niet terecht
Je functioneert niet
Ik functioneer hartstikke goed
Je moet je studiekosten terugbetalen
Ik wil mijn studiekosten niet terugbetalen
Wij bieden jou een andere functie aan
Ik wil geen andere functie
Je mag niet werken bij de concurrent
Ik ga werken bij de concurrent en neem klanten mee
Je totale salaris is uitbetaald
Ik heb salaris, vakantiegeld en een bonus tegoed
Je vakantiedagen zijn al op
Ik heb nog vakantiedagen tegoed

 

Arbeidsgeschil - Clearman Legal

Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel?

Wil je meer weten over wat Clearman Legal voor jou kan betekenen op het gebied van HR?

Neem gerust contact op!