Werknemer

Arbeidsrecht / Ontslagrecht / Coaching

Clearman Legal kan je van advies voorzien of je bijstaan in juridische procedures bij de kantonrechter op het gebied van:

 • Beoordelen van de arbeidsovereenkomst;

 • Vast/tijdelijk contract;

 • Begeleiden van werknemers;

 • Loonvordering indienen bij de kantonrechter;

 • Concurrentiebeding laten vervallen;

 • Relatiebeding laten vervallen;

 • Geheimhoudingsbeding;

 • Nevenwerkzaamhedenbeding;

 • Zieke werknemer;

 • Re├»ntegratie werknemer;

 • OR & Medezeggenschap.

 • Ontslag met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst)

 • Ontslagprocedure bij het UWV;

 • Ontslagprocedure bij de kantonrechter.

 • Begeleiding werknemer;

 • Beantwoorden vragen over rechten en plichten over:
 • Zieke werknemer;

 • Re├»ntegratie werknemer;

 • OR & Medezeggenschap.

Het is goed om je te realiseren dat het arbeidsrecht dient ter bescherming van de werknemer. Een werkgever kan je niet zomaar ontslaan en heeft zich aan spelregels te houden. Die spelregels staan grotendeels in de wet. Soms ook in een cao. Het hangt af van de manier waarop je wordt ontslagen, welke spelregels van toepassing zijn. Je behoeft je derhalve niet zomaar bij het ontslag neer te leggen.

 • Heb je een brief ontvangen van jouw werkgever waarin hij aangeeft dat hij de arbeidsovereenkomst opzegt?

 • Heeft jouw werkgever je een vaststellingsovereenkomst overhandigd?

 • Wil je weten of je recht hebt op een (transitie) vergoeding?

 • Ben je op staande voet ontslagen?

 • Heb je bericht ontvangen van het UWV omtrent de ontslagaanvraag van jouw werkgever?

 • Heb je bericht ontvangen van de werkgever en het kantongerecht omtrent een ingediend verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst?

Zeg niks toe, teken niks (voor akkoord) en geef aan dat je tijd nodig hebt om het een en ander te laten bezinken, om er over na te denken en om advies in te winnen. Het is verstandig om vervolgens de arbeidsovereenkomst erbij te zoeken en jouw laatste drie loonstroken. Ook is het goed om zelf een samenvatting te maken van de situatie op jouw werk. Met de berichtgeving van jouw werkgever, het UWV of de kantonrechter, kan vervolgens bekeken hoe je het beste juridisch bijgestaan kan worden.