Arbeidsgeschil

Meningsverschil / conflict / ruzie op de werkplek / ontslag

Heb jij hulp nodig bij het voorkomen of oplossen van een arbeidsgeschil?

Werknemers en werkgevers hebben geen gezamenlijk doel bij het oplossen van een arbeidsgeschil of het beëindigen van de arbeidsovereenkomst.

Dit komt omdat het meestal om geld gaat:

Werkgever
Werknemer
Wij hebben besloten om je te ontslaan
Mijn ontslag is niet terecht
Je functioneert niet
Ik functioneer hartstikke goed
Je moet je studiekosten terugbetalen
Ik wil mijn studiekosten niet terugbetalen
Wij bieden jou een andere functie aan
Ik wil geen andere functie
Je mag niet werken bij de concurrent
Ik ga werken bij de concurrent en neem klanten mee
Je totale salaris is uitbetaald
Ik heb salaris, vakantiegeld en een bonus tegoed
Je vakantiedagen zijn al op
Ik heb nog vakantiedagen tegoed

 

Daarnaast hebben werkgever en werknemer elk een eigen manier van reageren en gaan zij anders om met verlies/tegenslag.

Toch is het mogelijk om – naast uit te zoeken hoe het juridisch zit – ook inzicht te verkrijgen in emoties die spelen, waardoor het arbeidsgeschil snel kan worden opgelost.

Beide partijen kunnen vervolgens betere beslissingen nemen. Niet alleen ten aanzien van het geschil, maar ook ten aanzien van hun toekomst.

Een positieve afronding van het arbeidsgeschil of het ontslag is voor beide partijen van belang. Ze kunnen dan namelijk terugkijken op een leerzame periode en dit meenemen in hun toekomst samen of apart van elkaar (de werkgever durft nog steeds werknemers aan te nemen en de werknemer gaat met zelfvertrouwen op zoek naar een nieuwe baan en zal niet snel in een zelfde positie terecht komen).

Er zijn geen verwijten meer over en weer en er is geen negatieve (persoonlijke) nasmaak en mogelijk zelfs een positieve referentie voor de toekomst.

Arbeidsgeschil - Clearman Legal

Voorkomen

 

Advies / Bemiddeling / Contract

 • Arbeidsovereenkomst (tijdelijk of vast contract) opstellen of beoordelen

 • Social Media Beleid opstellen of beoordelen

 • Proeftijd correct toegepast

 • Aanzegplicht

 • Disfunctioneren

 • Loonvordering (bonus, vakantiegeld, etc.)

 • Vakantiedagen

 • Concurrentiebeding

 • Relatiebeding

 • Geheimhoudingsbeding

 • Nevenwerkzaamhedenbeding

 • Zieke werknemer / re-integratie

 • Zorgplicht

 • CAO (uitleg)

 • Ondernemingsraad (OR) en medezeggenschap

 • ZZP-er of Werknemer (VAR/Wet DBA)

 • Etc.

Oplossen

 

Procedure / Ontslag / Uitspraak

 • Ontslag met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst / beëindigingsovereenkomst)

 • Ontslagprocedure bij het UWV (bedrijfseconomische redenen, langdurige arbeidsongeschiktheid)

 • Ontslagprocedure bij de kantonrechter (andere redenen)

 • Tewerkstelling

 • Transitievergoeding

 • Ontslag op staande voet (dringende reden; geen toetsing vooraf)

 • Loonvordering.

 • Concurrentiebeding.

 • Relatiebeding.

 • Geheimhoudingsbeding.

 • Nevenwerkzaamhedenbeding.

Wil je meer weten? Neem contact op!