Arbeidsgeschil

Meningsverschil / ruzie op de werkplek?

 

In dienst

 

Als je een meningsverschil hebt met je werkgever of werknemer, dan kun je er vaak nog wel – met enige juridische hulp en uitleg – samen uitkomen en een oplossing vinden.

 • Arbeidsovereenkomst (tijdelijk of vast contract) opstellen of beoordelen

 • Social Media Beleid opstellen of beoordelen

 • Proeftijd correct toegepast

 • Disfunctioneren

 • Loonvordering

 • Concurrentiebeding

 • Relatiebeding

 • Geheimhoudingsbeding

 • Nevenwerkzaamhedenbeding

 • Zieke werknemer / re-integratie

 • Ondernemingsraad (OR) en medezeggenschap

 • Etc.

 

Ontslag

 

Is er inmiddels een situatie ontstaan tussen de werkgever en werknemer, waarbij er sprake is van flinke irritaties over en weer en is de werkverhouding verstoord of zelfs ruzie ontstaan, dan is ontslag soms de enige oplossing.

 • Ontslag met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst);

 • Ontslagprocedure bij het UWV;

 • Ontslagprocedure bij de kantonrechter.

 • Begeleiding / coaching tijdens procedure of bemiddeling.

Hulp nodig? Neem contact op!