Arbeidsgeschil

Voorkomen of oplossen?

 

Ik ben een:

Werknemers en werkgevers hebben geen gezamenlijk doel bij het oplossen van een arbeidsgeschil of het beëindigen van de arbeidsovereenkomst.

Dit komt omdat het meestal om geld gaat:

Werkgever
Werknemer
Wij hebben besloten om je te ontslaan
Mijn ontslag is niet terecht
Je functioneert niet
Ik functioneer hartstikke goed
Je moet je studiekosten terugbetalen
Ik wil mijn studiekosten niet terugbetalen
Wij bieden jou een andere functie aan
Ik wil geen andere functie
Je mag niet werken bij de concurrent
Ik ga werken bij de concurrent en neem klanten mee
Je totale salaris is uitbetaald
Ik heb salaris, vakantiegeld en een bonus tegoed
Je vakantiedagen zijn al op
Ik heb nog vakantiedagen tegoed

 

Daarnaast hebben werkgever en werknemer elk een eigen manier van reageren en gaan zij anders om met verlies/tegenslag. 

Toch is het mogelijk om – naast uit te zoeken hoe het juridisch zit – ook inzicht te verkrijgen in emoties die spelen, waardoor het arbeidsgeschil snel kan worden opgelost.

Beide partijen kunnen vervolgens betere beslissingen nemen. Niet alleen ten aanzien van het geschil, maar ook ten aanzien van hun toekomst. Of dat nu samen is of los van elkaar.

Een positieve afronding van het arbeidsgeschil of het ontslag is voor beide partijen van belang. Ze kunnen dan namelijk terugkijken op een leerzame periode en dit meenemen in hun toekomst samen of apart van elkaar (de werkgever durft nog steeds werknemers aan te nemen en de werknemer gaat met zelfvertrouwen op zoek naar een nieuwe baan en zal niet snel in een zelfde positie terecht komen).

Er zijn geen verwijten meer over en weer en er is geen negatieve (persoonlijke) nasmaak en mogelijk zelfs een positieve referentie voor de toekomst.

Arbeidsgeschil - Clearman Legal
Clearman Legal - Alle facetten van een juridische zaak diamant

Voor vragen over de volgende onderwerpen kun je bij ons terecht:

Arbeidsovereenkomst

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
(tijdelijk contract)

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
(vast contract)

Min-Max contract
(oproepkracht)

Proeftijd

Bedingen

Concurrentiebeding

Relatiebeding

Nevenwerkzaamhedenbeding

Geheimhoudingsbeding

CAO

Collectieve Arbeidsovereenkomst

Uitleg CAO-bepalingen

Toepassing

Verlenging / Beëindiging

Aanzegplicht

(Tussentijdse) Opzegtermijn

Einde van rechtswege

Medezeggenschap /Ondernemingsraad

Instemmingsrecht

Recht op informatie

Adviesrecht

Initiatiefrecht

Personeelsbeleid

Social Media Beleid

Zorgplicht
(werkgever en werknemer)

Loon

Loonstrookje

Loonvordering

Bonus

Verrekening

Vakantie

Vakantietoeslag
(vakantiegeld)

Vakantiedagen

Ziekte

Ziekmelding

Wet Verbetering Poortwachter

Re-integratie

Arbeidsongeschiktheid

Opzegverboden / Ontslagverbod

Ziekte

Zwangerschap / verlof

Lidmaatschap OR
(ondernemingsraad)

etc.

ZZP-er of Werknemer?

Wet DBA

Ontslag

Ontslag met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst / beëindigingsovereenkomst)

Wettelijke bedenktermijn

Ontslagprocedure bij het UWV (bedrijfseconomische redenen, langdurige arbeidsongeschiktheid)

Ontslagprocedure bij de kantonrechter (andere redenen)

Ontslag op staande voet (dringende reden; geen toetsing vooraf)

Transitievergoeding

Tewerkstelling

Ontslaggronden

Frequent ziekteverzuim

Disfunctioneren

Verwijtbaar handelen of nalaten

Werkweigering
(ernstige gewetensbezwaren)

Verstoorde arbeidsverhouding

Andere omstandigheden

Cumulatiegrond
(i-grond)

Disciplinaire maatregelen

Waarschuwing / Berisping

Schorsen / Non-actief stellen

Boete

Wil je meer weten? Neem contact op!

Over de dienstverlening van Clearman Legal kan ik alleen maar zeggen dat het efficiënt en goed was. Ik vond Monique heel erg “mens” en een luisterend oor.

E. uit Vianen

Heb het erg gewaardeerd wat Clearman Legal voor mij heeft kunnen regelen bij het uit dienst treden.

J. uit Den Haag

De dienstverlening van Clearman Legal heeft er bij mij voor gezorgd dat ik eea naar volle tevredenheid en zonder verdere frustraties heb kunnen afsluiten en inmiddels een plek heb kunnen geven zonder nare gevoelens oid! Het is helemaal goed zo, het boek is dicht en ik kan weer heel relaxed aan de volgende stap in m’n leven beginnen.

C. uit Amersfoort

Nog steeds enorm dankbaar en blij met de bemiddeling van Clearman Legal! Daarbij bleef Monique vriendelijk, correct en zelfs behulpzaam naar de tegenpartij (daar kreeg ik destijds van mijn werkgever nog een compliment over) wat absoluut ook heeft bijgedragen tot de mooie afloop/uitkomst van deze zaak!

C. uit Den Haag