Arbeidsgeschil

Als je van mening verschilt of zelfs ruzie hebt gekregen met je werkgever of werknemer en er samen niet meer uit komt. Heb je dan een arbeidsconflict?

Arbeidsgeschil

Als je van mening verschilt of zelfs ruzie hebt gekregen met je werkgever of werknemer en er samen niet meer uit komt. Heb je dan een arbeidsconflict?

Wanneer heb je een arbeidsgeschil (ook wel: arbeidsconflict) met jouw werkgever of werknemer?

Als je simpelweg een klein meningsverschil hebt met je werkgever of werknemer, dan kun je er vaak nog wel zelf samen uit komen en gezamenlijk een oplossing vinden. Maar heb je een arbeidsgeschil, dan is er inmiddels een situatie ontstaan waarbij de arbeidsrelatie niet langer soepel werkt.

Voorbeelden van gesprekken tussen werkgever en werknemer kunnen er als volgt uit zien:

Je functioneert niet.
Wat? Functioneer ik niet? Je moest eens weten wat ik allemaal wel niet doe en hoeveel omzet ik draai!

Wij bieden jou een andere functie aan.
Moet ik een andere functie gaan uitoefenen? Waarom dan? Hoe gaat mijn functie er dan uit zien? Waar moet ik die functie dan uitoefenen? Is dat wel passend werk bij mijn niveau? Wat verdien ik dan?

Ik vind dit niet eerlijk en ondraaglijk. De samenwerking met leidinggevende en collega’s is onmogelijk geworden. Ze pesten mij weg. Ik meld mij ziek!

Ik kan je loon niet meer betalen.
Wat? Maar je rijdt in een nieuwe bedrijfsauto?

Volgens mij heb ik nog recht op 14 vakantiedagen.
Nee hoor, je hebt er nog maar 10.
Maar overwerk werd toch gecompenseerd met vakantiedagen?

Ik heb nog een bonus tegoed.
Nee hoor, want je bent voortijdig uit dienst getreden en hebt er geen recht meer op!

Wij hebben besloten dat we niet verder met elkaar zullen gaan en beëindigen je arbeidscontract.
Wat? Waarom? Dat is niet terecht!

Moet ik mijn studiekosten terugbetalen bij het einde van het dienstverband?

Mag ik niet bij die werkgever in dienst treden en mijn klanten niet meenemen?

Arbeidsgeschil - Clearman Legal

Meestal gaat het arbeidsgeschil over arbeidsinhoud, arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden of arbeidsvoorwaarden.

De belangen van de werkgever zijn te verschillend van die van de werknemer. Werkgever en werknemer staan lijnrecht tegenover elkaar. Het draait vaak om geld, maar niet altijd. Goed communiceren is lastig geworden, want verschillende emoties spelen een rol en werkgever en werknemer gaan zich aan elkaar irriteren. Het stapelt zich op en de frustraties lopen op. De discussies raken verhit. De verhouding tussen werkgever en werknemer is verstoord. Je hebt hulp nodig om weer tot elkaar te komen, de arbeidsrelatie te redden of deze (in goed overleg) te beëindigen. Soms is er nog een weg terug en is het mogelijk om de arbeidsrelatie te herstellen middels een goed gesprek in het bijzijn van een jurist die kan uitleggen hoe het een en ander nu op grond van de wet in elkaar zit. De jurist kan vragen beantwoorden over de rechten en plichten die werkgevers en werknemers hebben. Maar soms is de arbeidsrelatie al zo verstoord dat ontslag echt onvermijdelijk is geworden en een bemiddelingsgesprek niet meer helpt.

Een goed gesprek in het bijzijn van een bekwaam jurist van Clearman Legal (bemiddeling) kan al snel leiden tot een goede oplossing, waardoor partijen samen verder kunnen. Maar ook als dat niet het geval is en ontslag onvermijdelijk is geworden, dan kunnen wij helpen bij ontslag. Dit kan door middel van een vaststellingsovereenkomst (ook wel:  beëindigingsovereenkomst), door middel van een procedure bij het UWV of via een procedure bij de kantonrechter.

In elke zaak proberen wij altijd eerst door middel van het voeren van gesprekken (bemiddeling) een oplossing te vinden. Omdat dit minder tijd en geld kost dan een juridische procedure. Vaak is die oplossing ook beter te accepteren door de betrokken partijen dan een uitspraak van de rechter.

Wij kijken naar de feiten, standpunten, wensen, emoties – het begrip ervan en het respect ervoor – en het toekomstperspectief. Kortom, alle facetten van een juridische zaak. Alle standpunten worden gehoord en er wordt bekeken welke oplossing er kan worden gevonden om het arbeidsgeschil op te lossen en welke afspraken er kunnen worden gemaakt. Het uitgangspunt is hierbij wat een rechter in een bepaald geval in een juridische procedure zou kunnen beslissen. Als de betrokken partijen een oplossing vinden aan de ronde tafel en hierover afspraken kunnen maken, dan worden deze afspraken schriftelijk vastgelegd in een contract en door alle betrokken partijen ondertekend. Lukt het niet om op deze manier een oplossing te vinden, dan wordt zo mogelijk de gang naar de rechter ingezet.

 

Is uw werkgever van plan om u te ontslaan?

Wilt u een werknemer ontslaan?

Heeft u een vaststellingsovereenkomst ontvangen van uw werkgever?

Wilt u weten of u een transitievergoeding moet betalen? Of wilt u weten of u recht heeft op een transitievergoeding?

Neem contact met ons op!

Arbeidsrecht

 • Begeleiding/coaching tijdens procedure of bemiddeling;

 • Beoordelen of opstellen arbeidsovereenkomst;

 • Social Media beleid;

 • Vast/tijdelijk contract;

 • Proeftijd;

 • Disfunctioneren;

 • Loonvordering;

 • Concurrentiebeding;

 • Relatiebeding;

 • Geheimhoudingsbeding;

 • Nevenwerkzaamhedenbeding;

 • Zieke werknemer / reïntegratie werknemer;

 • OR & Medezeggenschap;

 • etc.

Ontslagrecht 

 • Ontslag met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst);

 • Ontslagprocedure bij het UWV;

 • Ontslagprocedure bij de kantonrechter.