Arbeidsgeschil

Voorkomen of oplossen?

Wij luisteren naar jou en vertalen jouw wensen in juridische oplossingen,

zodat je juridische obstakels zult overwinnen en

snel verder kunt zonder er een naar gevoel aan over te houden.

 

Wij helpen werknemers en werkgevers.

Ben jij een:

Werknemer

Vraag jij je af of je wel krijgt waar je recht op hebt?

Wil jouw werkgever je ontslaan en vind je dat niet terecht?

Word je niet gewaardeerd?

Ben je boos op je baas en zwaar teleurgesteld in het bedrijf?

Heb jij behoefte aan een begripvol, luisterend oor en iemand waarmee jij samen kunt overleggen, zodat je sterker in je schoenen staat?

Wij kunnen je helpen:

– zodat jij krijgt waar je recht op hebt; en

– weer met plezier naar je werk gaat;

ofwel:

– dat de ontslagprocedure op een voor jou positieve manier wordt afgerond, zodat je aan de volgende stap in je leven kan beginnen.

Monique Helderman - Senior Jurist en expert in het oplossen van arbeidsgeschillen en bedrijfsgeschillen

Wil je weten hoe wij arbeidsgeschillen voor je kunnen voorkomen of oplossen?
Lees dan hier verder.

Direct naar de lijst met onderwerpen waar wij bij kunnen helpen?
Lees dan hier verder.

Werkgever

Ben je er klaar mee dat werknemers niet functioneren of ziek zijn en handenvol geld kosten?

Ben je boos of gefrustreerd, omdat een werknemer onterechte eisen stelt?

Heb je het gevoel dat werknemer(s) onterecht goede bescherming krijgen en jij hier geen middelen tegen hebt?

Laat ons jouw sparringspartner zijn.
Wij kunnen je helpen:

– met het opzetten van een duidelijk en rechtvaardig personeelsbeleid, zodat:

– personeel weer met plezier naar het werk gaat en weer geld gaat opleveren;

of

– op gepaste wijze afscheid kan worden genomen van personeel dat niet (meer) op de juiste werkplek zit.

Wil je weten hoe wij arbeidsgeschillen voor je kunnen voorkomen of oplossen?
Lees dan hier verder.

Direct naar de lijst met onderwerpen waar wij bij kunnen helpen?
Lees dan hier verder.

Voorkomen

 

Win – win situaties

Partijen kunnen door één deur.

Wij geven advies en jij kunt zelf de kwestie oplossen door het gesprek aan te gaan, afspraken te maken en die schriftelijk vast te leggen. Wij kunnen de overeenkomst voor je opstellen, zodat de afspraken die je maakt ook schriftelijk zijn vastgelegd. Conflictsituaties worden hierdoor in de toekomst zo veel als mogelijk voorkomen. 

Oplossen

 

Vecht – situaties

Partijen kunnen niet meer door één deur.

Standpunten zijn verhard en communiceren is lastig geworden.

Wij geven advies en communiceren namens jou met de wederpartij en proberen alsnog een minnelijke oplossing te bereiken die in de lijn van een uitspraak van de rechter zal kunnen liggen. Lukt dat niet, omdat de wederpartij niet meewerkt en wil blijven vechten, dan wordt de gang naar de rechter gemaakt en volgt er een uitspraak.

Werknemers en werkgevers hebben geen gezamenlijk doel bij het oplossen van een arbeidsgeschil of het beëindigen van de arbeidsovereenkomst.

Dit komt omdat het meestal om geld gaat:

Werkgever
Werknemer
Wij hebben besloten om je te ontslaan
Mijn ontslag is niet terecht
Je functioneert niet
Ik functioneer hartstikke goed
Je moet je studiekosten terugbetalen
Ik wil mijn studiekosten niet terugbetalen
Wij bieden jou een andere functie aan
Ik wil geen andere functie
Je mag niet werken bij de concurrent
Ik ga werken bij de concurrent en neem klanten mee
Je totale salaris is uitbetaald
Ik heb salaris, vakantiegeld en een bonus tegoed
Je vakantiedagen zijn al op
Ik heb nog vakantiedagen tegoed

 

Daarnaast hebben werkgever en werknemer elk een eigen manier van reageren en gaan zij anders om met verlies/tegenslag. 

Toch is het mogelijk om – naast uit te zoeken hoe het juridisch zit – ook inzicht te verkrijgen in emoties die spelen, waardoor het arbeidsgeschil snel kan worden opgelost.

Beide partijen kunnen vervolgens betere beslissingen nemen. Niet alleen ten aanzien van het geschil, maar ook ten aanzien van hun toekomst. Of dat nu samen is of los van elkaar.

Een positieve afronding van het arbeidsgeschil of het ontslag is voor beide partijen van belang. Ze kunnen dan namelijk terugkijken op een leerzame periode en dit meenemen in hun toekomst samen of apart van elkaar (de werkgever durft nog steeds werknemers aan te nemen en de werknemer gaat met zelfvertrouwen op zoek naar een nieuwe baan en zal niet snel in een zelfde positie terecht komen).

Er zijn geen verwijten meer over en weer en er is geen negatieve (persoonlijke) nasmaak en mogelijk zelfs een positieve referentie voor de toekomst.

Arbeidsgeschil - Clearman Legal
Clearman Legal - Alle facetten van een juridische zaak diamant

Voor vragen over de volgende onderwerpen kun je bij ons terecht:

Arbeidsovereenkomst

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
(tijdelijk contract)

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
(vast contract)

Min-Max contract
(oproepkracht)

Proeftijd

Bedingen

Concurrentiebeding

Relatiebeding

Nevenwerkzaamhedenbeding

Geheimhoudingsbeding

CAO

Collectieve Arbeidsovereenkomst

Uitleg CAO-bepalingen

Toepassing

Verlenging / Beëindiging

Aanzegplicht

(Tussentijdse) Opzegtermijn

Einde van rechtswege

Medezeggenschap /Ondernemingsraad

Instemmingsrecht

Recht op informatie

Adviesrecht

Initiatiefrecht

Personeelsbeleid

Social Media Beleid

Zorgplicht
(werkgever en werknemer)

Loon

Loonstrookje

Loonvordering

Bonus

Verrekening

Vakantie

Vakantietoeslag
(vakantiegeld)

Vakantiedagen

Ziekte

Ziekmelding

Wet Verbetering Poortwachter

Re-integratie

Arbeidsongeschiktheid

Opzegverboden / Ontslagverbod

Ziekte

Zwangerschap / verlof

Lidmaatschap OR
(ondernemingsraad)

etc.

ZZP-er of Werknemer?

Wet DBA

Ontslag

Ontslag met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst / beëindigingsovereenkomst)

Wettelijke bedenktermijn

Ontslagprocedure bij het UWV (bedrijfseconomische redenen, langdurige arbeidsongeschiktheid)

Ontslagprocedure bij de kantonrechter (andere redenen)

Ontslag op staande voet (dringende reden; geen toetsing vooraf)

Transitievergoeding

Tewerkstelling

Ontslaggronden

Frequent ziekteverzuim

Disfunctioneren

Verwijtbaar handelen of nalaten

Werkweigering
(ernstige gewetensbezwaren)

Verstoorde arbeidsverhouding

Andere omstandigheden

Cumulatiegrond
(i-grond)

Disciplinaire maatregelen

Waarschuwing / Berisping

Schorsen / Non-actief stellen

Boete

Wil je meer weten? Neem contact op!

Over de dienstverlening van Clearman Legal kan ik alleen maar zeggen dat het efficiënt en goed was. Ik vond Monique heel erg “mens” en een luisterend oor.

E. uit Vianen

Heb het erg gewaardeerd wat Clearman Legal voor mij heeft kunnen regelen bij het uit dienst treden.

J. uit Den Haag

De dienstverlening van Clearman Legal heeft er bij mij voor gezorgd dat ik eea naar volle tevredenheid en zonder verdere frustraties heb kunnen afsluiten en inmiddels een plek heb kunnen geven zonder nare gevoelens oid! Het is helemaal goed zo, het boek is dicht en ik kan weer heel relaxed aan de volgende stap in m’n leven beginnen.

C. uit Amersfoort

Nog steeds enorm dankbaar en blij met de bemiddeling van Clearman Legal! Daarbij bleef Monique vriendelijk, correct en zelfs behulpzaam naar de tegenpartij (daar kreeg ik destijds van mijn werkgever nog een compliment over) wat absoluut ook heeft bijgedragen tot de mooie afloop/uitkomst van deze zaak!

C. uit Den Haag