De kans op een conflict is een stuk kleiner als het contract:

op schrift is gesteld;

op maat is geschreven;

duidelijk en uitvoerbaar is.

Investeer in het juridische fundament van jouw bedrijf en

hou veel tijd, geld en energie over voor de zaken die ècht belangrijk voor je zijn.

Wij zorgen er samen met jou voor dat jouw bedrijf een sterk, juridisch fundament heeft. Hierdoor creëer je op voorhand een goede rechtspositie en ben je weerbaarder in juridische situaties. Je voorkomt conflicten op het gebied van het arbeidsrecht, ontslagrecht, contractenrecht en ondernemingsrecht of lost deze snel, efficiënt en tegen redelijke kosten op.

 

Als je in gesprek gaat met iemand of een organisatie in verband met een potentiële samenwerking, dan denk je niet direct aan het contract (ook wel: overeenkomst) en de inhoud ervan.

Het is juist wel verstandig om hier op voorhand over na te denken.

Stel jezelf eens de volgende vragen:

* Wat is de bedoeling van de samenwerking?

* Wat wil ik ermee bereiken?

* Kom ik iets halen/brengen?

* Hoe lang doe ik dat?

* Wat wil ik dat er wel/niet gebeurt?

* Welke consequenties zijn er als afspraken niet worden nagekomen?

* Wat gebeurt er als mijn product of dienst niet voldoet?

* Ben ik ergens verantwoordelijk of aansprakelijk voor?

* Wat gebeurt er bij onverwachte situaties?

* Kan ik de overeenkomst beëindigen en hoe dan en wat zijn daar de consequenties van?

* etc.

Wij luisteren naar jou en bekijken welke afspraken je wilt maken en wat je daarmee wilt bereiken. Vervolgens toetsen we die afspraken aan de wet en stellen we de overeenkomst schriftelijk op.

Hoe duidelijker de afspraken verwoord staan in het contract, des te beter die zullen worden uitgevoerd en des te kleiner de kans op een arbeidsgeschil of bedrijfsgeschil. Het contract kan de sleutel zijn tot het voorkomen of oplossen van een eventueel toekomstig conflict.

Wil jij een op maat gemaakt contract en conflicten voorkomen?

Monique Helderman jurist en expert in het oplossen van conflicten

In onderstaand overzicht vind je de verschillende contracten / overeenkomsten die wij op maat voor je kunnen opstellen of voor je kunnen beoordelen:

Eenmanszaak

Algemene Voorwaarden

Privacyverklaring

Verwerkingsregister

Verwerkingsovereenkomst

Cookieverklaring

Disclaimer

Besloten Vennootschap
(B.V.)

Aandeelhoudersovereenkomst

Managementovereenkomst

Statuten
(= oprichtingsakte door notaris)

Algemene Voorwaarden

Privacyverklaring

Verwerkingsregister

Verwerkingsovereenkomst

Cookieverklaring

Disclaimer

Vennootschap

Vennootschapsovereenkomst

Algemene Voorwaarden

Privacyverklaring

Verwerkingsregister

Verwerkingsovereenkomst

Cookieverklaring

Disclaimer

Coöperatie

Statuten
(= oprichtingsakte door notaris)

Ledenovereenkomst

Beëindigingsovereenkomst lidmaatschap

Algemene Voorwaarden

Privacyverklaring

Verwerkingsregister

Verwerkingsovereenkomst

Cookieverklaring

Disclaimer

Franchise

Geheimhoudingsovereenkomst
(= Non Disclosure Agreement – NDA)

Intentieverklaring of Voorovereenkomst

Franchiseovereenkomst

Handboek behorend bij de Franchiseovereenkomst

Maatschap

Maatschapsovereenkomst

Algemene Voorwaarden

Privacyverklaring

Verwerkingsregister

Verwerkingsovereenkomst

Cookieverklaring

Disclaimer

Werknemer

Arbeidsovereenkomst

Social Media Beleid

ZZP-er

Overeenkomst van Opdracht
(Wet DBA)

Handelsagent

Agentuurovereenkomst

Samenwerken

Samenwerkingsovereenkomst
(= joint venture agreement)

Overeenkomst van opdracht
(Wet DBA)

Licentie-overeenkomst

Geheimhoudingsovereenkomst (= Non Disclosure Agreement
= NDA)

Distributieovereenkomst

In- en verkoopcontract
(=koopovereenkomst)

Beëindigen geschil

Vaststellingsovereenkomst

Staat jouw overeenkomst er niet bij?

Hulp nodig bij het kiezen en opstellen van de overeenkomst?

Neem contact op!