Contract nodig?

Leg afspraken duidelijk en schriftelijk vast!

Contract nodig?

Twijfel je nog of en waarom je een contract (ook wel: overeenkomst) nodig hebt? Het advies is: Leg afspraken met klanten of leveranciers duidelijk schriftelijk vast in een schriftelijke overeenkomst. Zo voorkom je ten slotte zo veel als mogelijk een arbeidsgeschil of bedrijfsgeschil.

Als je in gesprek gaat met een potentiële opdrachtgever, klant of leverancier, dan denk je vaak nog niet aan:

1. het contract en de inhoud ervan;

2. de juridische lading van de afspraken die zijn of worden gemaakt;

3. welke risico’s nu precies door welke contractpartij worden gedragen;

4. etc.

Het is juist wel verstandig om hier op voorhand aan te denken. Het is namelijk van belang om te weten wanneer een contract precies tot stand komt.

Soms is het zo dat je in een fase van onderhandelen bent beland, waarbij je in feite al een overeenkomst hebt gesloten en niet meer terug kan. Volgens het contractenrecht is namelijk ook de periode voorafgaand aan het sluiten van het contract van belang. Net zoals de bedoeling die partijen hebben gehad bij het maken van de afspraken en het opstellen van de bepalingen in het contract.

Een mondelinge overeenkomst is ook een overeenkomst. Het bestaan van een dergelijke overeenkomst valt echter vaak lastig te bewijzen. In geval van een conflict kan dit een probleem zijn. Het is dan ook raadzaam om te notuleren tijdens afspraken en onderhandelingen voorafgaand aan de opstelling van het contract. Het is het beste om gemaakte afspraken direct duidelijk op papier te zetten, zodat conflicten in de toekomst kunnen worden voorkomen. Hoe duidelijker de afspraken staan verwoord, des te beter de uitvoering ervan en des te kleiner de kans op een conflict.

In een schriftelijke overeenkomst staat de kern van de afspraken die je met de opdrachtgever, klant of leverancier hebt gemaakt. Dit contract vormt de basis en het bewijs voor de samenwerking of de levering van producten en/of diensten. Mocht er een discussie ontstaan, dan kan deze worden opgelost aan de hand van het contract of de overeenkomst.

Het hangt van de specifieke situatie af welke afspraken je maakt, wat voor contract je nodig hebt en wat daar precies in moet komen te staan. Er zijn verschillende soorten contracten. Op deze webpage tref je een selectie aan. Elk contract heeft zijn eigen onderwerpen en bepalingen.

Komt een opdrachtgever, klant of leverancier de gemaakte afspraken niet na? Dan kun je binnen het contractenrecht in eerste instantie nakoming van de gemaakte afspraken eisen binnen een daarvoor gestelde termijn (ingebrekestelling). Als nakoming niet of niet binnen de gestelde termijn mogelijk is (verzuim), dan is het mogelijk de overeenkomst te ontbinden en schadevergoeding te eisen (wanprestatie). Het is overigens ook mogelijk om eventuele eigen verplichtingen op te schorten, zolang de opdrachtgever, klant of leverancier niet aan zijn verplichtingen voldoet.

Voorkom conflicten en leg gemaakte afspraken schriftelijk en duidelijk vast in een contract.

Wij helpen je graag bij het opstellen van een contract of bij het oplossen van een conflict.

Hulp nodig? Neem contact op!

Contract nodig? Clearman Legal
Clearman Legal - leg afspraken schriftelijk vast
 • Aandeelhoudersovereenkomst;

 • Managementovereenkomst;

 • Samenwerkingsovereenkomst (joint venture);

 • Vennootschapsovereenkomst;

 • Maatschapsovereenkomst;

 • Franchise-overeenkomst;

 • In- en verkoopcontract (koopovereenkomst);

 • Distributieovereenkomst;

 • Agentuurovereenkomst;

 • Algemene voorwaarden;

 • Disclaimer;

 • Verwerkingsovereenkomst;

 • Privacyverklaring;

 • Overeenkomst van opdracht

  (Wet DBA);

 • Licentie overeenkomst;

 • Arbeidsovereenkomst;

 • Social Media Beleid;

 • Licentieovereenkomst;

 • Geheimhoudingsovereenkomst (NDA);

 • Vaststellingsovereenkomst;

 • Beoordelen contract.