Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van de website van Clearman Legal is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden die hieronder worden beschreven. Gebruik van de website impliceert kennis en acceptatie van deze gebruiksvoorwaarden.

Op deze website wordt informatie weergegeven over juridische onderwerpen. Deze algemene informatie is niet toegespitst op specifieke gevallen en kan niet worden beschouwd als persoonlijk, professioneel, juridisch advies. Alhoewel de informatie met de grootste zorgvuldigheid en te goeder trouw is samengesteld, staat Clearman Legal er niet voor in dat deze informatie altijd up to date, correct of volledig is. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de verstrekte informatie. Clearman Legal is niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaat of voortvloeit uit het gebruik van (de informatie verstrekt via) deze website (inclusief schade als gevolg van niet-levering of een vertraging in het leveren van elektronische communicatie, van onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische communicatie en van transmissie van virussen). Elk gebruik van (de algemene informatie op of via) de website, is op eigen risico, waardoor u zelf aansprakelijk bent voor gemaakte keuzes op basis van die informatie.

De informatie op deze website (inclusief het ontwerp, de onderliggende software en alle inhoud, grafische afbeeldingen en foto’s, etc.) is auteursrechtelijk (en via intellectuele eigendomsrechten (van licentiegevers)) beschermd. Het is dan ook verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Clearman Legal de op deze website aangeboden informatie (inclusief het ontwerp, etc.) (al dan niet tegen betaling) te vermenigvuldigen of te verspreiden.

Verwijzingen (via links) naar websites die niet door Clearman Legal worden beheerd, zijn slechts informatief bedoeld. Het impliceert geen connectie, samenwerking, partnerschap, relatie met derden of goedkeuring van de inhoud van hun websites. Clearman Legal heeft geen controle over de inhoud van die websites en kan hier dus ook niet voor instaan. Clearman Legal is niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaat of voortvloeit uit het gebruik van (de informatie op) die websites (inclusief schade als gevolg van niet-levering of een vertraging in het leveren van elektronische communicatie, van onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische communicatie en van transmissie van virussen).

Door het gebruik van deze website, stemt u ermee in om Clearman Legal te vrijwaren tegen elke vordering van enige aansprakelijkheid van Clearman Legal die voortvloeit uit het gebruik of de exploitatie van de materialen die in breuk maken op de intellectuele of andere eigendomsrechten van een derde partij of anderszins onwettig zijn ten opzichte van een derde partij.

Het is raadzaam om bij een juridische vraag contact op te nemen met Clearman Legal.