Bedrijfsgeschil

Meningsverschil / conflict / ruzie met je businesspartner, leverancier, opdrachtnemer, werknemer of klant.

Heb jij hulp nodig bij het voorkomen of oplossen van een bedrijfsgeschil?

In één jaar tijd heeft ongeveer een derde van alle ondernemers een conflict of zelfs meerdere conflicten gehad
(
nieuwsbericht WODC, 17 oktober 2019).

Laten we eerlijk zijn. Conflicten kosten geld. Als ondernemer is het dus belangrijk om te kijken hoe je een bedrijfsgeschil kunt voorkomen zodat je geld uitspaart. Dit kan door te investeren in een goed juridisch fundament. Dit kan als je starter bent, maar ook als doorgewinterde ondernemer. Uiteindelijk kan het je ook veel geld opleveren.

Een goed juridisch fundament bestaat uit meer dan alleen een setje contracten.

De keuze voor een rechtsvorm (eenmanszaak, BV, etc.) heeft bijvoorbeeld fiscale consequenties en daarmee een rechtstreeks effect op jouw inkomen.

Als een product of dienst niet voldoet, dan is het verstandig om op voorhand duidelijkheid te hebben over hoe je hier mee om zult gaan en om te regelen in welke mate je hier aansprakelijk voor bent.

Als je een samenwerking aangaat of een werknemer aanneemt en van tevoren duidelijk spreekt over jouw verwachtingen, je rechten en je plichten, dan is de kans dat er tijdens de samenwerking een conflict ontstaat veel kleiner.

Kortom het loont om te investeren in het voorkomen juridische problemen die je veel geld kunnen kosten.

Bedrijfsgeschil Clearman Legal

Voorkomen

 

Advies / Bemiddeling / Contract

 • Keuze rechtsvorm;

 • Samenwerking aangaan en verbreken;

 • Afspraken maken;

 • Contract opstellen;

 • Afspraken nakomen;

 • Ingebrekestelling;

 • Verzuim;

 • Wanprestatie;

 • Ontbinding overeenkomst;

 • Aansprakelijkstelling;

 • Ondernemingsraad;

 • Begeleiden van personeel;

 • Zieke werknemer;

 • Reïntegratie werknemer;

 • Opstellen/beoordelen arbeidsovereenkomst;

 • OR & Medezeggenschap;

 • Etc.

Oplossen

 

Bemiddeling / Procedure

 • Ontslaan van personeel;

 • Ontslagprocedures bij het UWV;

 • Ontslagprocedure bij de kantonrechter;

 • Concurrentiebeding;

 • Relatiebeding;

 • Geheimhoudingsbeding;

 • Nevenwerkzaamhedenbeding;

 • Incasso;

 • Etc.

Wij kunnen jou van advies voorzien, bemiddelen en je bijstaan bij het vinden van een oplossing in juridische kwesties.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.
Dan kunnen we samen bekijken wat je precies nodig hebt.

 

Handige linkjes voor jou als ondernemer:

www.kvk.nl
www.belastingdienst.nl
www.ondernemersplein.kvk.nl