Bedrijfsgeschil

Meningsverschil / ruzie met je businesspartner, leverancier, opdrachtnemer, werknemer of klant.

 

Advies/Bemiddeling

 

Als je een meningsverschil hebt met je businesspartner of een andere partij waar je mee samenwerkt, dan kun je er vaak nog wel – met enige juridische hulp en uitleg – samen uitkomen en een oplossing vinden. Vervolgens kun je de samenwerking voortzetten.

 

Procedure

 

Is er inmiddels een situatie ontstaan tussen partijen, waarbij er sprake is van flinke irritaties over en weer en is de relatie verstoord of is er zelfs ruzie ontstaan, dan is het beëindigen van de samenwerking soms de enige oplossing.

 • Bemiddeling bij bedrijfsconflicten (incl. arbeidsconflicten);

 • Nakoming van contracten;

 • Ingebrekestelling;

 • Verzuim;

 • Wanprestatie;

 • Ontbinding overeenkomst;

 • Aansprakelijkstelling;

 • Ondernemingsraad;

 • Keuze bedrijfsvorm;

 • Vast/tijdelijk contract;

 • Begeleiden van personeel;

 • Zieke werknemer;

 • Reïntegratie werknemer;

 • Opstellen/beoordelen arbeidsovereenkomst;

 • OR & Medezeggenschap;

 • Etc.

 • Ontslaan van personeel;

 • Ontslagprocedures bij het UWV;

 • Ontslagprocedure bij de kantonrechter;

 • Concurrentiebeding;

 • Relatiebeding;

 • Geheimhoudingsbeding;

 • Nevenwerkzaamhedenbeding;

 • Incasso;

 • Etc.

Wanneer heb je een bedrijfsgeschil (ook wel: bedrijfsconflict of zakelijk conflict)?

Als je een meningsverschil hebt, dan kun je er vaak nog wel samen met je businesspartner, klant, etc. uit komen en een oplossing vinden. Zeker als je een goede band met elkaar hebt. Maar heb je inmiddels ruzie? Zijn de irritaties hoog opgelopen en kun je inmiddels niet meer met elkaar door één deur? Dan zijn de belangen te verschillend en staan partijen lijnrecht tegenover elkaar. Dan is er sprake van een bedrijfsgeschil en heb je hulp nodig.

Clearman Legal helpt bij bedrijfsgeschillen over:

 • in- of verkoop (het product voldoet niet of de prijs is te hoog of niet conform afspraak of de factuur wordt niet betaald);

 • de winstuitkering;

 • toegang tot het bedrijf en de gegevens van het bedrijf (sloten en wachtwoorden zijn veranderd, geen toegang tot het bedrijf, mail en documenten meer);

 • afspraken worden niet nagekomen;

 • het functioneren van een werknemer (het bedrijfsgeschil is dan meer specifiek een arbeidsgeschil);

 • onterechte ziekmelding door een werknemer (arbeidsgeschil);

 • een te ruim beroep op verlof-/vakantieregelingen door een werknemer (ze stellen dat er teveel of te weinig vakantiedagen zijn uitbetaald) (arbeidsgeschil);

 • aangeven dat er te weinig loon is uitbetaald (arbeidsgeschil);

 • schending concurrentiebeding (werknemer gaat bij een concurrent aan de slag); relatiebeding (werknemer gaat aan de haal met klantgegevens); nevenwerkzaamhedenbeding (werknemer werkt voor zichzelf of anderen terwijl dit niet is afgesproken);

 • etc.

Een bedrijfsgeschil voorkomen is nog altijd beter dan er één genezen. Je voorkomt een bedrijfsgeschil door middel van het opstellen van een contract dat voldoet aan de afspraken die je maakt. Dat contract is vaak ook leidend bij het oplossen van het bedrijfsgeschil. Soms is er echter een leemte in het contract. Er is over een bepaald onderdeel geen afspraak gemaakt en hier ontstaat een verschil van mening over. Het lukt niet om hier alsnog een afspraak over te maken. Je hebt hier vooraf niet over nagedacht. Het gaat om een onverwachte situatie die later is ontstaan en hebt hier geen afspraken over gemaakt. Niemand heeft een glazen bol en dit kan altijd gebeuren. Maar om hier alsnog afspraken over te maken, dat kan lastig zijn als je niet meer op goede voet staat met elkaar.

Belangen van partijen kunnen te verschillend van elkaar zijn en dan kunnen standpunten verharden. Het draait vaak om geld, maar niet altijd. Goed communiceren is lastig geworden. Verschillende emoties spelen en rol en partijen gaan zich aan elkaar irriteren. Frustraties lopen op. Discussies raken verhit. Je hebt hulp nodig om weer nader tot elkaar te komen of om in goed overleg de samenwerking te beëindigen.

Een goed gesprek in het bijzijn van een bekwaam jurist van Clearman Legal (bemiddeling) kan al snel leiden tot een goede oplossing voor het bedrijfsgeschil. Partijen kunnen dan samen verder. Maar als dat niet het geval is en het verbreken van de samenwerking onvermijdelijk is geworden, dan kunnen wij helpen bij het maken van afspraken en het opstellen van een vaststellingsovereenkomst ter beëindiging van het geschil.

In elke zaak proberen wij altijd eerst door middel van het voeren van gesprekken (bemiddeling) een oplossing te vinden. Omdat dit minder tijd en geld kost dan een juridische procedure. Vaak is die oplossing ook beter te accepteren door de betrokken partijen dan een uitspraak van de rechter.

Wij kijken naar de feiten, standpunten, wensen, emoties – het begrip ervan en het respect ervoor – en het toekomstperspectief. Kortom, alle facetten van een juridische zaak. Alle standpunten worden gehoord en er wordt bekeken welke oplossing er kan worden gevonden om het bedrijfsgeschil op te lossen en welke afspraken er kunnen worden gemaakt. Het uitgangspunt is hierbij wat een rechter in een bepaald geval in een juridische procedure zou kunnen beslissen. Als de betrokken partijen een oplossing vinden aan de ronde tafel en hierover afspraken kunnen maken, dan worden deze afspraken schriftelijk vastgelegd in een contract en door alle betrokken partijen ondertekend. Lukt het niet om op deze manier een oplossing te vinden, dan wordt zo mogelijk de gang naar de rechter ingezet. 

Heb je een bedrijfsgeschil of arbeidsgeschil?

Wij helpen je graag bij:
– een bedrijfsgeschil met je businesspartner, klant, leverancier, afnemer, etc.;
– een arbeidsgeschil met je werknemer;
– het opstellen van contracten;
– het aangaan van een nieuwe samenwerking;
– etc.

Wij bieden net dat juridische steuntje in de rug dat je nodig hebt om succesvol te kunnen ondernemen.

Als je simpelweg wilt sparren met een jurist over de ins en outs van jouw bedrijf en handelen, dan kun je bij ons terecht. Het maakt niet uit of je een startende, groeiende of doorgewinterde ondernemer bent of wat er op dat moment voor vraagstuk op je bord ligt.

Wij kunnen jou van advies voorzien, bemiddelen en je bijstaan bij het vinden van een oplossing in juridische kwesties.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Neem dan contact met ons op.
Dan kunnen we samen bekijken wat je precies nodig hebt.

 

Handige linkjes voor jou als ondernemer:

www.kvk.nl
www.belastingdienst.nl
www.ondernemersplein.kvk.nl