Bedrijfsgeschil

Wanneer is er sprake van een bedrijfsgeschil en hoe los je het op?

Bedrijfsgeschil

Een bedrijfsgeschil wordt ook wel een bedrijfsconflict of zakelijk conflict genoemd.

 

Wanneer is er sprake van een bedrijfsgeschil?

In de volgende gevallen kun je spreken van een bedrijfsgeschil:

  • je hebt een geschil omtrent in- of verkoop (het product voldoet niet of de prijs is te hoog of niet conform afspraak of de factuur wordt niet betaald, etc.);

  • je hebt een onoplosbaar meningsverschil met je businesspartner (de winstuitkering klopt niet, je bent uit het bedrijf gezet, de sloten zijn veranderd, geen toegang tot email meer, etc);

  • afspraken worden niet nagekomen;

  • etc.

In de navolgende gevallen kun je ook spreken van een bedrijfsgeschil maar meer specifiek van een arbeidsgeschil, namelijk omdat werknemers:

  • niet functioneren;

  • zich ziek melden terwijl ze dat niet zijn;

  • een te ruim beroep doen op verlof-/vakantieregelingen (ze stellen dat er teveel of te weinig vakantiedagen zijn uitbetaald);

  • aangeven dat er te weinig loon is uitbetaald;

  • etc.

Hoe vaak komt een bedrijfsgeschil voor?

Volgens het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), onderdeel van het Nederlands ministerie van Justitie en Veiligheid gevestigd te Den Haag, heeft in één jaar tijd ongeveer een derde van alle ondernemers een conflict of zelfs meerdere conflicten gehad (nieuwsbericht WODC, 17 oktober 2019). Je bent dus echt niet de enige en eerste ondernemer die een bedrijfsgeschil heeft als je hier tegenaan loopt.

Hoe ontstaat een bedrijfsgeschil?

Vaak ga je in goed vertrouwen een samenwerking aan. Je praat wat met elkaar en zit op één lijn en wilt hetzelfde. Je hebt dezelfde verwachtingen. Althans dat denk je. Maar is dat echt zo?

Bij de start van de samenwerking wordt vaak juist niet goed genoeg uitgesproken wat de visie is en wat de verwachtingen zijn. Dit levert in het begin nog geen problemen op, totdat je al even samenwerkt en vervolgens tegen irritaties aanloopt omdat de ander dingen toch anders doet dan je had verwacht. Als je met elkaar blijft communiceren levert dit geen problemen op, maar op het moment dat de irritaties en emoties zo hoog oplopen dat er ruzies ontstaan en de ene partner de andere partner of werknemer niet meer toelaat in het bedrijf, dan is er wel echt sprake van een bedrijfsgeschil.

Hoe voorkom je een bedrijfsgeschil?

Door goed te communiceren over het doel dat je met het bedrijf hebt, wat je wilt bereiken door middel van de samenwerking, wat het oogmerk is en welk doel je wilt bereiken (winst behalen, de wereld verbeteren, doorgroeien of klein blijven, etc.) of door de werknemer vooraf goed te screenen. Spreek verwachtingen uit en maak vervolgens goede afspraken met elkaar en leg die ook schriftelijk vast. Dat kan – afhankelijk van de samenwerking waarvoor je kiest in:

een samenwerkingsovereenkomst (joint venture);
een aandeelhoudersovereenkomst;
een managementovereenkomst;
een vennootschapsovereenkomst;
een maatschapsovereenkomst;
een overeenkomst van opdracht;
een in- en verkoopcontract (koopovereenkomst);
een geheimhoudingsovereenkomst;
een licentieovereenkomst;
een franchise-overeenkomst;
een distributieovereenkomst;
een agentuurovereenkomst;
een arbeidsovereenkomst;
algemene voorwaarden;
etc.

Maar wat als het bedrijfsgeschil er al is? Hoe los je het op?

Je hebt er alles aan gedaan om het bedrijfsgeschil te voorkomen, maar toch lukt het niet om er zelf met elkaar uit te komen. Een bedrijfsgeschil los je in principe op, op dezelfde manier dat je een bedrijfsgeschil voorkomt. Door goed te communiceren over het doel dat je hebt: blijven samenwerken of de samenwerking verbreken en op welke voorwaarden dan. Als je al hebt geprobeerd om het bedrijfsgeschil zelf op te lossen, maar dat niet lukt. Je hebt bijvoorbeeld al gecommuniceerd, maar langs elkaar heen gecommuniceerd of de ander wil je gewoon niet (meer) horen of je toelaten tot het bedrijf. Of er valt niet meer te communiceren met de werknemer en het voortzetten van de arbeidsovereenkomst is lastig geworden. Persoonlijke grenzen zijn overschreden en partijen reageren vanuit emotie. Dan is het lastig om zelf, samen met de ander nog een oplossing te vinden. Het is dan goed om iemand in te schakelen die bekijkt of er via bemiddeling een oplossing valt te behalen.

Bemiddeling of juridische procedure?

In elke zaak proberen wij altijd eerst door middel van het voeren van gesprekken (bemiddeling) een oplossing te vinden. Omdat dit minder tijd en geld kost dan een juridische procedure. Vaak is die oplossing ook beter te accepteren door de betrokken partijen dan een uitspraak van de rechter.

Wij kijken naar de feiten, standpunten, wensen, emoties – het begrip ervan en het respect ervoor – en het toekomstperspectief. Kortom, alle facetten van een juridische zaak. Vervolgens voeren wij gesprekken in het bijzijn van alle betrokken partijen. Alle standpunten worden gehoord en er wordt bekeken welke oplossing er kan worden gevonden om het bedrijfsgeschil op te lossen en welke afspraken er kunnen worden gemaakt. Het uitgangspunt is hierbij wat een rechter in een bepaald geval in een juridische procedure zou kunnen beslissen.

Als de betrokken partijen een oplossing vinden aan de ronde tafel en hierover afspraken kunnen maken, dan worden deze afspraken schriftelijk vastgelegd in een contract en door alle betrokken partijen ondertekend.

Lukt het niet om op deze manier een oplossing te vinden, dan wordt de gang naar de rechter ingezet. 

Heb jij een geschil omtrent in- of verkoop? Wordt je factuur niet betaald? Worden afspraken niet nagekomen? Ben jij uit het bedrijf gezet? Heb je geen toegang meer tot het bedrijf?

 

Functioneert de werknemer niet? Is de werknemer niet ziek? Neemt de werknemer teveel verlof- of vakantiedagen op?

 

Neem contact met ons op!