Disfunctioneren

Een 5-stappenplan voor de werkgever: toewerken naar prestaties of ontslag!

Disfunctioneren

Wat is disfunctioneren?

Als een werknemer zijn of haar werk niet goed doet en dus ongeschikt blijkt te zijn voor de functie waarvoor hij of zij is aangenomen, dan is er sprake van disfunctioneren.

Wat kun je als werkgever doen als de werknemer niet functioneert?

Als een werknemer de taken niet goed uitvoert die bij zijn of haar functie horen, dan voer je als werkgever hier (functionerings)gesprekken over met je werknemer. Je geeft een beoordeling van de prestatie van de werknemer tot dan toe en praat met elkaar over wat de werknemer nodig heeft en hoe de werknemer zijn of haar presteren kan verbeteren, zodanig dat hij of zij wel aan de functie-eisen voldoet. Daartoe kan een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) worden opgesteld.

Kortom, je start een verbetertraject op en bouwt een dossier op.

vrolijk neutraal en sip kijkende smiley aangevinkt - slechte beoordeling

Waarom start je een verbetertraject en bouw je een dossier op?

Omdat een werknemer eerst een reële kans moet krijgen om zijn/haar presteren te verbeteren, voordat je tot ontslag overgaat.

Verbetert een werknemer zich, dan is ontslag onnodig.

Verbetert een werknemer zich niet, dan heb je een uitgebreid schriftelijk dossier nodig op basis waarvan een rechter kan beslissen dat er sprake is van disfunctioneren. Zonder dat uitgebreide schriftelijke dossier heeft een ontslag vanwege disfunctioneren bij de rechter een zeer kleine kans van slagen.

woord change in de blauwe lucht geschreven - verandering

Hoe kom je tot een uitgebreid schriftelijk dossier?

Door het 5-stappenplan te volgen:

  • Stap 1: Stel de werknemer tijdig op de hoogte van het niet functioneren en leg dit schriftelijk vast.

  • Stap 2: Wees er zeker van dat de werknemer niet ziek is.

  • Stap 3: Vraag de werknemer wat hij/zij nodig heeft en bied ondersteuning door middel van coaching, begeleiding of scholing en zorg dat de arbeidsomstandigheden optimaal zijn.

  • Stap 4: Evalueer regelmatig en leg alles schriftelijk vast in functionering- of beoordelingsverslagen, brieven, e-mails, etc.

  • Stap 5: Functioneert de werknemer dan na enige tijd nog niet? Kijk dan of het mogelijk is om de werknemer te herplaatsen in een andere functie.

man schrijft op papier - dossier opbouwen

Hoe lang duurt een verbetertraject?

De inhoud en de duur van het verbetertraject hangt af van de omstandigheden van het geval. Een werknemer moet in elk geval de redelijke kans hebben gekregen om zichzelf te verbeteren. Dat kan in 6 weken, maar ook in 6 maanden of nog langer.

Je zou dus kunnen zeggen: zo’n verbetertraject duurt zo lang als nodig is voor de werkgever om aannemelijk te maken dat er sprake is van disfunctioneren, waarbij de volgende factoren van belang zijn:

  • leeftijd van de werknemer;

  • de duur van de functie-uitoefening;

  • de duur van het disfunctioneren;

  • de termijn die wordt geboden en kenbaar wordt gemaakt aan de werknemer om zich te verbeteren;

  • de werknemer functioneert na een geboden opleiding nog niet;

  • de werknemer volgt instructies van de werkgever niet op;

  • er heeft nooit een verlenging van het contract plaatsgevonden;

  • er is nooit een salarisverhoging toegekend of bonus uitgekeerd; 

  • er zijn nooit meer verantwoordelijkheden toegekend;

  • er zijn nooit wijzigingen in de functie of manier van werken aangebracht;

  • de bedrijfscultuur of klantenkring is hetzelfde gebleven;

  • geldende gedragsregels binnen het bedrijf worden niet nageleefd;

  • etc.

Hoe langer het dienstverband duurt, des te zwaarder zijn de eisen die worden gesteld aan de werkgever, om de werknemer in staat te stellen om zich te verbeteren, om ontslag te voorkomen.

Slotsom

De bedoeling is natuurlijk dat de werkgever maatregelen treft en de werknemer een redelijke termijn geeft om zich te verbeteren en dat hopelijk ook doet, maar resulteert dat niet in effect, dan is disfunctioneren een reden om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Wil je na het verbetertraject vanwege de kosten, de tijd die een procedure inneemt en de onzekerheid over de uitkomst van de procedure liever niet naar de rechter, maar wil je wel afscheid nemen van de werknemer?

Dan kun je als werkgever ook een vaststellingsovereenkomst aanbieden aan de werknemer.

Heb je nog vragen of wil je meer weten? Neem gerust contact op.

 

Klok - duur verbetertraject

Monique Helderman – Senior Jurist Hilversum

Contact

Clearman Legal
Diepeweg 35
1211 AE Hilversum
06-25 474 383
monique@clearmanlegal.nl